$left
$middle

Flaggning

Det finns tre platser i Malmö där Malmö stad har officiella flaggstänger. På dessa platser hissas flaggor på Sveriges allmänna flaggdagar och vid flera andra tillfällen.

Malmö stads flaggstänger

Malmö stads officiella flaggstänger finns på följande platser:

 • Rådhuset - sex flaggstänger framför rådhuset och en på rådhustaket
 • August Palms plats - tre flaggor utanför entrén till stadshuset
 • Torpgatan - fem flaggstänger

Hur flaggstängerna används

På de officiela flaggstängerna flaggas endast med kommunens logotyp, svenska flaggan, EU-flaggan, FN-flaggan eller andra nationers flagga.

Undantag att Prideflaggning sker på de sex flaggstängerna framför Rådhuset den dag då Pridetåget samlas på Stortorget.

I undantagsfall kan de fem flaggstängerna längs med Torpgatan användas för förenings- och organisationsflaggor, efter beslut av stadskontoret. Undantagen är större arrangemang och evenemang i staden.

Flaggning på rådhustaket

På rådhustakets flaggstång flaggas under sommarmånaderna med kommunens logotyp, under övriga året flaggas endast på officiella flaggdagar.

Flaggning på Lilla torg och Stortorget

Flaggstängerna på Lilla Torg och runt Stortorgets plantering används främst i samband med evenemang och arrangemang i staden och beslutas av stadskontoret.

Flaggdagar

 • Sveriges allmänna flaggdagar
 • Nordens nationaldagar
 • Minoriteternas nationaldagar
 • Övriga flaggdagar
 • Avslutning i de kommunala skolorna
 • Evenemang med kommunalt engagemang
 • Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg
 • Sorgflaggning för förtroendevalda
 • Sorgflaggning för medarbetare

Utförande av flaggningen

Själva flaggningen sköts av serviceförvaltningen genom avtal
med entreprenör.

Kontakta oss

sv