$left
$middle

Ekonomi

Malmö stad arbetar för en hållbar ekonomi genom de globala hållbarhetsmålen.

Gröna obligationer

Malmö stad har mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom sig. Det har resulterat i att Malmö stad under perioder legat i toppen i den kommunala miljörankingen. Nu finns också gröna obligationer som befäster Malmö stads position som ledande kommun inom miljö-, klimat- och hållbarhetsarbetet.

Sociala obligationer

Sedan våren 2023 arbetar Malmö stad aktivt med att identifiera sociala investeringar som möter stadens nyupprättade ramverk för sociala obligationer.

Malmö stads budget

Malmö stads budget är det viktigaste styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser. I budgeten anger kommunfullmäktige mål och uppdrag för kommande år som ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.

Redovisningar

Här presenteras alla Malmö stads redovisningar: Hållbarhet, personal, ekonomi.

Hållbara inköp

Malmö stad är en av Sveriges största offentliga inköpare och vill genom sina upphandlingar ta ett medvetet ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Kvalitet, miljö och sociala villkor finns som aktiva instrument vid alla upphandlingar och inköp. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra miljön och säkerställa goda arbetsvillkor bidrar Malmö stad till ett hållbart samhälle. 

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv