Ärendehantering

Malmö stad satsar på en modern och digital hantering av allmänna handlingar och beslutsunderlag. Här får du veta mera om detta.

Arbetet handlar om hur vi som organisation tar hand om våra allmänna handlingar och hur vi arbetar med underlagen till de beslut som fattas i kommunen:

  • en kommunövergripande process för hantering av allmänna handlingar och ärenden
  • verktyg för ökade kunskaper om offentlighet och sekretess
  • nya IT-stöd
  • utveckling av funktioner som arbetar med ärendehantering: registratorer, arkivarier och handläggare

Arbetar du i en offentlig organisation? Testa gärna dina kunskaper i offentlighet och sekretess i vårt quiz Med rätt att vara öppen.

Quizet är byggt med öppen källkod så är du intresserad av att använda det i din organisation så hittar du mer information här.

Är du nyfiken på offentlighetsprincipen och hur Malmö stad hanterar sina allmänna handlingar? Titta gärna närmare på vår broschyr (pdf, 25.6 MB) och lathund (pdf, 8.5 MB) som delas ut till medarbetarna.

Senast ändrad: 2017-09-18 08:49