$left
$middle

Ärendehantering

Malmö stad satsar på en modern och digital hantering av allmänna handlingar och beslutsunderlag. Här får du veta mera om detta.

Arbetet handlar om hur vi som organisation tar hand om våra allmänna handlingar och hur vi arbetar med underlagen till de beslut som fattas i kommunen:

  • en kommunövergripande process för hantering av allmänna handlingar och ärenden
  • verktyg för ökade kunskaper om offentlighet och sekretess
  • nya IT-stöd
  • utveckling av funktioner som arbetar med ärendehantering: registratorer, arkivarier och handläggare

Är du nyfiken på offentlighetsprincipen och hur Malmö stad hanterar sina allmänna handlingar? Titta gärna närmare på vår broschyr Pdf, 25.6 MB. och lathund Pdf, 8.5 MB. som delas ut till medarbetarna.

Kontakta oss

sv