$left
$middle

Vad gör Malmö stad för att alla ska känna sig trygga och för att alla ska ges samma möjligheter? Det handlar till stor del om samarbeten för social hållbarhet, men också om riktade satsningar där det särskilt behövs.

Aktuellt inom trygghet och säkerhet

Eldningsförbudet i Malmö upphör

Malmö stad har beslutat att ta bort eldningsförbudet i Malmö. Förbudet upphör att gälla från och med den 29 juni, men var alltid försiktig när du grillar eller eldar.

Eldningsförbud i Malmö stad

Från och med den 7 juni är det är eldningsförbud i hela Malmö stad. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är dock tillåtet att grilla på fasta grillplatser samt på egen tomtmark, om du använder en upphöjd grill på ben.

sv