$left
$middle

Intern säkerhet

Kommunens interna säkerhetsarbete syftar till att skapa en robust organisation och innefattar områden som fysisk säkerhet, brandskydd, personsäkerhet, informationssäkerhet och försäkringsskydd.

Ansvaret för det interna säkerhetsarbetet är kopplat till det allmänna verksamhetsansvaret och hanteras därför inom respektive nämnds ansvarsområde, men samordnas av stadskontoret.

Samordningen sker via flera nätverk med representanter från kommunens verksamheter. Personerna i dessa nätverk har utsetts av sina förvaltningar och bolag att ansvara för den egna verksamhetens processer.

Målet är att skapa förutsättningar för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö. Men också arbeta för att initiativ till nya lösningar tas.

I Malmö finns dessutom många fler kolleger som arbetar för en trygg och säker kommun med sina dagliga insatser. Det kan handla om allt från områdesplaner till individuella trygghetslarm.

Läs mer om Malmö stads Försäkringar

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv