$left
$middle

Kamerabevakning

Malmö stad använder kamerabevakning som ett brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg.

Det handlar om både invändig och utvändig kamerabevakning.

Syftet med bevakningen är att förebygga skadegörelse, upptäcka och utreda brott och säkerställa säkerhet och trygghet.

Vid händelse av en polisutredning kan inspelat material komma att delas med polisen.

Invändig kamerabevakning

Invändig kamerabevakning är bevakning som bedrivs inne hos de olika verksamheterna. Den enskilda verksamheten, t.ex. grundskola eller gymnasieskola är anläggningsägaren och personuppgiftsansvarig för den invändiga kamerabevakningen.

Utvändig kamerabevakning

Utvändig kamerabevakning är bevakning som bedrivs utanför verksamheternas objekt.
Stadsfastigheter är anläggningsägare för den utvändiga kamerabevakningen på objekt som förvaltas av stadsfastigheter och servicenämnden är personuppgiftsansvarig.

Fastighets- och gatukontoret är anläggningsägare för den utvändiga kamerabevakningen på cykelgarage Triangeln och Centralplan och tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig.
OBS! Trafikverket är anläggningsägare och personuppgiftsansvariga på station Hyllie och Triangeln. P-Malmö är anläggningsägare och personuppgiftsansvariga på cykelgarage i Hyllie.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Malmö stads hantering av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen.

Den lagliga grunden till kamerabevakningen är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1 E.

Bevakning är tillåten då den är nödvändig för ändamålet, som är att förebygga, förhindra och beivra brott.

I enlighet med dataskyddsförordningen har Malmö stad ett dataskyddsombud som granskar nämndernas personuppgiftshantering och även hanterar klagomål från medborgare. Dataskyddsombud går att nå på dataskyddsombud@malmo.se.

Lagring av personuppgifter

Lagringen av personuppgifter kan variera utifrån det tillstånd som har givits av IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Beroende på vilket objekt (plats) det handlar om, kan materialet lagras som längst i 60 dagar eller så länge utredning pågår.

Mer information om Malmö stads hantering av personuppgifter och den registrerades rättigheter finns på malmo.se/personuppgifter.IMY –

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), arbetar med att skydda alla dina personuppgifter till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.
IMY hanterar bland annat klagomål om felaktig hantering av personuppgifter, anmälan om olaglig kamerabevakning och ansökan om tillstånd för kamerabevakning.
Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Kamerabevakningslagen

Information om kamerabevakningslagen, kamerabevakningslag - Regeringen.se

Kontakta oss

E-post: malmostad@malmo.se
Tel: 040-34 10 00
Besöksadress: Henrik Smithsgatan 13

sv