$left
$middle

Ungdomsfält Malmö

Ungdomsfält Malmö arbetar utomhus på platser där ungdomar mellan 12 och 21 år befinner sig. Vi finns runt omkring hela Malmö. Vi är ute nästan alla kvällar, nätter och helger.

Socialarbetare för ungdomar

Kanske behöver du som ung någon vuxen att prata med? Det kan gälla till exempel skolan, framtidsdrömmar, kärlek, hur du har det hemma, utanförskap, brott eller oro.

Tillsammans kan vi hjälpa dig att hitta dina egna lösningar och prata om de resurser som finns hos dig själv och runt omkring dig. Vi samarbetar med andra som arbetar med ungdomar och kan därför hjälpa dig i kontakten med dem, om det behövs.

Precis som alla andra som arbetar med ungdomar har vi tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det innebär att vi är skyldiga att kontakta socialtjänsten om vi får reda på att någon far illa.

Du kan se var vi befinner oss genom att följa oss på instagram @ungdomsfaltmalmo

Till föräldrar

Du som förälder kan vända dig till Ungdomsfält Malmö om du av någon anledning är orolig för din ungdom när denne vistas ute på kvällar. Får du reda på att det är något ungdomsarrangemang som du tycker vi borde närvara vid, så är vi tacksamma för tips.

Kontakta oss

sv