$left
$middle

Orosanmälan – om ett barn far illa

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

Om barnet är i akut fara eller nödsituation

Är barnet i akut fara ska du ringa 112.

Du kan också kontakta Social Jour när det gäller nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag, när den vanliga socialtjänsten har öppet.

Anmälningsskyldighet för yrkespersoner

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller bland annat personal på skolor, i socialtjänsten, i sjukvården, inom polisen och i kriminalvården. Om du i ditt arbete får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa måste du genast anmäla detta.

Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras.

Anmäla som privatperson

Ser eller misstänker du att ett barn far illa och kan behöva skydd eller vård? Då kan du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Du behöver inte veta att ett barn far illa för att du ska kunna göra en orosanmälan, utan det räcker att du misstänker att ett barn far illa. Sedan är det socialtjänstens ansvar att utreda hur barnet har det.

Om du är osäker på om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till socialtjänsten och rådfråga. Oavsett hur du väljer att göra en orosanmälan så blir den mottagen av socialtjänsten. Vi rekommenderar dock att du anmäler via telefon eller skriver ner dina iakttagelser som sedan kan lämnas in eller postas. För att säkra sekretessen bör du inte skicka in anmälan via e-post.

Tänk på att om du väljer att uppge ditt namn i en orosanmälan kan socialtjänsten inte underhålla den informationen från de personer som berörs av anmälan.

Vad händer efter en anmälan?

Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Vilka insatser finns?

Beroende på vad som är problemet finns det flera olika
insatser. De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Insatserna kan bestå av bland annat olika samtalsmetoder och stöd, men det händer även att socialtjänsten i vissa fall bedömer att det finns allvarlig risk för att barnet kommer fara illa. Barnet får då tillfälligt eller under en längre tid bo hos någon annan som kan ta hand om hen.

sv