$left
$middle

Stöd till föräldrar med placerade barn

Föräldrastöttan Malmö finns för dig som har barn placerade utanför hemmet. När ditt barn inte kan bo med dig har du som förälder enligt lag rätt att få stöd. Det är du själv som avgör om du vill ha kontakt med oss och hur länge.

Du är en viktig person i ditt barns liv. Hos oss kan du prata om vad du går igenom och få praktisk hjälp att hantera situationen.

Kontakten med oss är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Du som förälder är den som ger oss uppdraget. Vi använder oss av tolk vid behov.

Vi erbjuder

  • möjlighet att prata om svåra känslor som sorg, skuld och skam
  • stöd i att hitta strategier för att hantera frustration
  • stöd i att hålla kontakten med ditt barn och att vara förälder på avstånd
  • stöd i samarbetet med familjehemmet, boendet där ditt barn är placerat
  • information och hjälp kring dina juridiska rättigheter och skyldigheter
  • hjälp att förstå hur myndigheterna arbetar
  • hjälp att förstå texten i beslutsunderlag och annan dokumentation
  • stöd att förbereda, genomföra och följa upp möten som handlar om ditt barn.

Vi är en neutral part. Vi bedömer inte din föräldraförmåga, vi påverkar inte myndighetsbeslut. Vi kan vara ett stöd till dig i olika möten som rör ditt barn, men vi närvarar inte i umgänget med ditt barn.

Kontakta oss genom att ringa eller skicka in en intresseanmälan

Personuppgiftshantering * (obligatorisk)
Personuppgiftshantering

Other languages

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Kontakta oss

Föräldrastöttan malmö

Telefontider:
Måndagar–fredagar. Om vi inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen.
sv