$left
$middle

حمایت از والدینی که فرزندشان خارج از خانه اسکان داده شده است

سازمان حمایت از خانواده در مالمو برای شماست که فرزندتان را خارج از خانه جا داده‌اند. وقتی فرزند شما نمی‌تواند با شما زندگی کند، من حیث سرپرست بر طبق قانون حق دارید از حمایت برخوردار بشوید. این خود شما هستید که تعیین می‌کنید آیا مایل هستید با ما در تماس شوید و اگر چنین باشد این تماس را تا چه مدت نیاز دارید.

شما در زندگی فرزند خود فرد مهمی هستید. می‌توانید با ما از این که چه کار باید بکنید حرف بزنید و برای اداره کردن وضعیت خود کمک‌های عملی دریافت نمائید.

تماس با ما بدون هزینه است. ما وظیفۀ حفظ اسرار داریم و مسائل شما را گزارش نمی‌کنیم. شما که سرپرست کودک هستید به ما مأموریت می‌دهید. ما در صورت نیاز از ترجمان استفاده می‌کنیم.

خدمات ما:

 • امکان گفتگو در مورد احساسات دشوار مثل سوگواری، احساس گناه و شرم.
 • حمایت برای پیدا کردن استراتژی به منظور غلبه بر ناامیدی.
 • حمایت از شما برای تماس داشتن با فرزندتان و انجام وظیفۀ سرپرستی از راه دور.
 • حمایت برای همکاری با خانوادۀ سرپرست و محل سکونت فرزندتان.
 • معلومات و کمک در مورد حقوق و مسئولیت‌های قانونی شما.
 • کمک کردن برای درک فعالیت اداره‌ها.
 • کمک برای فهمیدن مبنای تصمیم‌گیری‌ها و دیگر اسناد.
 • حمایت برای آمادگی، انجام و پیگیری ملاقات‌های مربوط به فرزندتان.
 • ما بی‌غرض هستیم. در مورد توانائی شما به عنوان سرپرست قضاوت نمی‌کنیم، روی تصمیم‌ اداره‌ها تأثیری نمی‌گذاریم. ما در جلسات مختلف مربوط به فرزند شما می‌توانیم از شما حمایت کنیم اما هنگام معاشرت با فرزندتان غیرحاضر خواهیم بود.

حتی اگر زبان سویدنی حرف نمی‌زنید هم با ما در تماس شوید، ما به وسیلۀ ترجمان به شما کمک خواهیم کرد.

Kontakta oss

 • Föräldrastöttan Malmö

  • Telefon:  Telefon: 040-34 95 32
  • Telefontider: 
   Måndagar–fredagar. Om vi inte svarar, lämna ett meddelande på telefonsvararen.
prs