$left
$middle

Avlastning för dig som hjälper en närstående

Malmö stad erbjuder stöd och avlastning i form av olika insatser för dig som vårdar eller hjälper en närstående person.

För dig som hjälper en äldre person

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med din ansökan.

Efter du skickat in ansökan

En biståndshandläggare utreder vilka möjligheter personen du hjälper har att få insatser utifrån personens individuella behov.

För dig som hjälper en person med funktionsnedsättning

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv