$left
$middle

Avlastning för dig som hjälper en närstående

Malmö stad erbjuder stöd och avlastning i form av olika insatser för dig som vårdar eller hjälper en närstående person.

För dig som hjälper en äldre person

Efter du skickat in ansökan

En biståndshandläggare utreder vilka möjligheter personen du hjälper har att få insatser utifrån personens individuella behov.

För dig som hjälper en person med funktionsnedsättning