$left
$middle

Växelvårdsboende

Växelvård är en återkommande planerad insats som syftar till att avlasta anhöriga som tar ett stort ansvar för omvårdnaden av en närstående i hemmet.

Den närstående vistas växelvis på ett av kommunens växelvårdsboenden och i den egna bostaden. Längden på vistelsen bedöms av biståndshandläggare utifrån behov och situation. Det är den närstående själv som måste ansöka om insatsen. Alternativen är att vistas en vecka på växelboende och tre veckor i det egna hemmet, eller två veckor på växelboende och fyra veckor i det egna hemmet.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med din ansökan.

Övriga boendeformer

I Malmö stad finns även andra boendeformer, till exempel för den som har ett mindre omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv