$left
$middle

Ansökan om plats på vård- och omsorgsboende

Om du har ett behov av vård och omsorg som är så stort att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende (så kallat särskilt boende). På boendet får du service och omvårdnad dygnet runt. Du har ett vanligt hyreskontrakt och betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet.

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende

Tänk på att

  • Ansöker du om vård- och omsorgsboende åt en närstående måste hen alltid ge samtycke till att flytta.
  • Du kan önska ett specifikt boende i din ansökan men det finns ingen garanti att det blir just det boendet.
  • Ibland tar det tid innan en flytt kan bli möjlig.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med din ansökan.

Efter du skickat in en ansökan utreder biståndshandläggaren dina behov och beslutar sedan om du ska få plats på ett boende.

Malmös olika vård- och omsorgsboenden

När du ansöker om boende är det ditt behov av vård och omsorg som styr vilken typ av boende du får. Antingen kommer du till ett boende för personer med stora fysiska vårdbehov, eller till ett boende för personer med demenssjukdom.

Boendestandard

Vård- och omsorgsboendet består av lägenheter eller rum förlagda i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Själva lägenheten eller rummet inkluderar vanligtvis ett pentry (trinett) samt toalett och dusch. Du får själv möblera din lägenhet eller ditt rum på boendet, ofta med undantag av sängen.

Process för ansökan

Vill du veta mer om hur hela processen från ansökan till inflyttning går till har vi samlat all information om hur du går tillväga steg för steg.

Överklaga beslut

Har du fått avslag på din ansökan om boendeplats och vill överklaga beslutet?

Service på vård- och omsorgsboende

På våra boenden får du service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Avgifter på vård- och omsorgsboende

Du betalar dels hyra och elavgift för lägenheten, dels omvårdnadsavgift samt ett boendeabonnemang för måltider och service.

Bo tillsammans med din partner

Makar och sambor som lever ihop sedan tidigare kan få fortsätta bo tillsammans på vård- och omsorgsboende, även om endast den ena parten är i behov av vård och omsorg.

Övriga boendeformer

I Malmö stad finns även andra boendeformer, till exempel för dig som har ett mindre omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv