$left
$middle

Stöd till äldre döva och dövblinda

Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp från teckenspråkiga äldrevägledare med information om stöd och service och om vilka rättigheter du har. Du kan också få stöd i form av plats på teckenspråkigt boende, fixartjänst och/eller hemtjänst.

Kontakta våra teckenspråkiga äldrevägledare

E-post: aldrevagledare.hvof@malmo.se

Annett Rosenlind
Bildtelefon: annett.rosenlind@ectalk.se
SMS: 0708-41 42 46
E-post: annett.rosenlind@malmo.se

Äldrevägledare

Äldrevägledarna är ett teckenspråkigt stöd som går att ta del av i flera kommuner i Skåne. De erbjuder hjälp och stöd till dig som är äldre och döv eller dövblind.

Om du behöver extra stöd vid ansökan om till exempel hemtjänst, boende eller fixartjänst kan du ta kontakt med äldrevägledarna först.

Äldrevägledarna kan även vara ett stöd till dig som jobbar inom kommun och regionen i mötet med målgruppen.

Teckenspråkigt boende

På äldreboendet Lindeängelund i Malmö finns Dalen, en avdelning för dig som är över 65 år eller äldre, som är döv eller dövblind samt har behov av vård. Lokalerna här är anpassade och utrustade med alla de tekniska hjälpmedel som behövs med hänsyn till döva och dövblindas behov.

Teckenspråkig hemtjänst

Är du döv eller dövblind kan du ansöka om teckenspråkig hemtjänst. Hemtjänsten erbjuder hjälp med bland annat personlig hygien, inköp och städning. Du får en egen kontaktperson i hemtjänsten som använder teckenspråk. Tillsammans med kontaktpersonen gör du en genomförandeplan som tar upp dina önskemål och behov gällande hemtjänsten. Kontaktpersonen blir också din kontakt till hörande hemtjänstpersonal och anhöriga.

Teckenspråkig fixartjänst

Om du är 68 år eller äldre kan du få hjälp av teckenspråkig fixartjänst med en del praktiska saker i hemmet. Du kan bland annat få hjälp med uppsättning av gardiner, att byta lampor och liknande. Tjänsten är kostnadsfri men du står själv för ­materialkostnaden.

Mer information och ansökan

E-post: fosie.fixartjanst.teckensprak@malmo.se

Kontakta oss

sv