$left
$middle

Kontaktperson för dig som är äldre

Du som är äldre kan ansöka om att få en kontaktperson som kan ge dig stöd och umgänge i vardagen.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

Kontaktpersonen kan exempelvis

  • hjälpa dig bryta isolering
  • förmedla kontakt med myndigheter
  • ge råd som inte kräver expertis
  • stöd till att initiera fritidsaktiviteter.

Om du behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ansöka om ledsagarservice.

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Kontaktperson som insats är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Överklaga beslut om bistånd

Är du missnöjd över beslutet om kontaktperson och vill göra en överklagan?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv