$left
$middle

Uppsökande verksamhet för äldre

Malmö stad erbjuder dig som i år fyller 80 år ett hembesök med hälsofrämjande samtal. Du erbjuds samtalet om du inte har några insatser från kommunen utöver trygghetslarm. Besöket är kostnadsfritt och beräknas ta 1–1,5 timme.

Under samtalet kommer vi exempelvis att ta upp frågor som rör:

  • vad kommunen kan erbjuda när det gäller stöd och service i vardagen
  • vad du som privatperson kan göra för att minska risken för fallolyckor i hemmet
  • din trygghet och säkerhet i hemmet.

Samtalet kan ske på annat hemspråk än svenska. Har du behov av tolk så meddela detta när du bokar tid för insatsen. Då Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde finns det möjlighet att samtalet sker med finsktalande personal.

Erbjudandet skickas ut via brev med information där du uppmanas att höra av dig för att boka tid för besök. Om du inte hör av dig kommer du att kontaktas via telefon inom 14 dagar.

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att din information inte förs vidare om vi inte överenskommer om annat.

Kontaktuppgifter till uppsökande verksamhet

Adriana Stryjek, äldrepedagog
Telefon: 0709-34 10 12
E-post: adriana.stryjek@malmo.se

Anna Horn, fysioterapeut
Telefon: 0721-80 12 11
E-post: anna.horn@malmo.se

Åse Martins, sjukgymnast
Telefon: 0732-34 74 36
E-post: ase.martins@malmo.se

Ann-Kristin Ohlsson, sjuksköterska
Telefon: 040-34 45 57, 0768-66 46 08
E-post: ann-kristin.ohlsson@malmo.se

Relaterat

sv