$left
$middle

Seniorboende och trygghetsboende

Här presenteras olika former av hyresbostäder i Malmö som riktar sig till äldre personer utan särskilda vård- och omsorgsbehov, oftast benämnda senior- eller trygghetsboenden.

I dagsläget finns det inte någon tydlig avgränsning gällande vad som är ett seniorboende respektive ett trygghetsboende för äldre personer. Definitionerna kan variera från hyresvärd till hyresvärd. Båda boendeformer syftar dock till att vara ett bekvämt boende att åldras i, med större möjligheter till gemenskap mellan hyresgästerna. För vissa bostäder krävs det att du fyllt 55 år, medan andra har krav på att du fyllt 65 år eller 70 år.

Det finns seniorboenden och trygghetsboenden som är tillgänglighetsanpassade för att underlätta framkomst med hjälpmedel. Andra har ibland även omsorgspersonal på plats under vissa tider på dagen.

Senior- och trygghetsboenden i Malmö

Malmö stad äger inga egna senior- eller trygghetsboenden. Nedan listas olika privata hyresvärdar. Om du söker mer information eller vill ansöka om plats finns det under varje flik en länk som tar dig vidare till respektive boendes hemsida. Lägenheterna förmedlas oftast efter kötid.

Det finns även fastighetsförvaltare som säljer bostadsrätter riktade till en senior målgrupp. Dessa kan du hitta via olika privata fastighetsförmedlingar.

Vet du om fler boenden för äldre?

Saknar du i listan ett befintligt boende som är anpassat för äldre i Malmö stad? Mejla till hvo@malmo.se.

Stöd i det egna hemmet

Om du istället behöver stöd eller hjälp i ditt eget boende på grund av nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga kopplat till åldrande så kan du ansöka om insatser i hemmet från kommunen.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med din ansökan om vård- och omsorgsinsatser i hemmet.

Kontakta oss

sv