$left
$middle

Bo tillsammans på vård- och omsorgsboende

Makar eller motsvarande som lever tillsammans kan i särskilda fall få möjlighet att fortsätta bo tillsammans på ett vård- och omsorgsboende (också kallat särskilt boende) – även om endast den ena parten har ett behov av sådant boende.

Personen som har biståndsbeslutet om boende behöver själv uttrycka en önskan om att fortsätta bo tillsammans. Den medflyttande erbjuds då ett eget boende­abonnemang och betalar för det enligt aktuell taxa. Om den medflyttande behöver egna insatser på boendet ska hen skicka in en separat ansökan för detta.

Vid kontraktsskrivningen skrivs ett särskilt villkor in om att vid partners bortgång äger inte längre den medföljande partnern rätt till lägenheten.

Boendestandard för par

Du som får beslut om insatsen särskilt boende och har en medföljande partner erbjuds alltid tvårumslägenhet. Om ni båda har ett biståndsbeslut kan ni även komma att erbjudas varsin enrumslägenhet på samma boende.

Vid demenssjukdom

Om personen med biståndsbeslutet om boende har en demenssjukdom kan endast vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom erbjudas, även om den medföljande partnern inte har en demenssjukdom.

Prova på att bo tillsammans

Den medflyttande partnern kan få möjlighet att prova boendet under en tremånadersperiod för att se om det är den bästa lösningen. Malmö stad tar då hänsyn till dubbla hyreskostnader upp till sex månader (tre månaders provboende och tre månaders uppsägning av hyresavtal).

Det är viktigt att båda i paret känner att samboende på ett vård- och omsorgsboende är en bra lösning. I vissa fall kanske en medföljande partner hellre kan tänka sig att bo på ett närliggande trygghetsboende, seniorboende eller liknande.

Övriga boendeformer

I Malmö stad finns även andra boendeformer, till exempel för den som har ett mindre omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

sv