$left
$middle

Process för ansökan om vård- och omsorgsboende

Du kan ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende (så kallat särskilt boende) när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina vårdbehov är för stora. Så här går du tillväga!

sv