$left
$middle

Ledsagarservice för dig som är äldre

Du kan få ledsagarservice om du är äldre och möter svårigheter i vardagen, eller om du behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om ledsagarservice.

Du kan få regelbunden ledsagning för att med hjälp kunna

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Du kan också få ledsagning vid ett specifikt tillfälle, till exempel vid utflykter och resor.

Om du vill ha stöd eller bryta isolering i hemmet kan du i stället ansöka om kontaktperson.

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Ledsagarservice är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Överklaga beslut om bistånd

Är du missnöjd över beslutet om ledsagning och vill göra en överklagan?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv