$left
$middle

Lindängelund

Lindängelund är ett boende i en huslänga i markplan. På boendet finns tio lägenheter för teckenspråkiga döva och dövblinda, där personer över 65 år från hela Sverige har möjlighet att ansöka om boendeplats.

Lindängelund är som ett vanligt äldreboende, förutom att undersköterskor och sjuksköterskor är utbildade i teckenspråk och har kunskap om döva/dövblindas historia, kultur och livsvillkor. Boendet har gemensam trädgård och uteplats. Trädgården och gångbanorna är anpassade för döva och dövblinda.

Lindängelund är ett ”stjärnmärkt” boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Lindängen
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 5572-6170 kr/månad*
  • 40 st lägenheter
  • 32-38 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Lindängelund vård- och omsorgboende

Adress: Axel Danielssons väg 24, 215 74 Malmö

Telefon, sektionschef: 0708-73 80 47 eller 0734-45 43 17.

Texttelefon: 040-21 24 05

Avdelning Dalen: Kontaktas enbart via SMS eller facetime på telefon 0768-89 44 21

Avdelning Linden: 040-34 27 14

Avdelning Lunden: 040-34 27 11

Avdelning Ängen: 040-34 27 15

Sjuksköterska: 0768-50 69 42

Sjuksköterska: 0702-28 97 61

Service och sociala aktiviteter

Vi har två kockar som lagar all mat på boendet. Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Vi anordnar gemensamma och individuella aktiviteter utifrån de boendes intressen. Alla avdelningar har musikunderhållning tillsammans en gång i månaden.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv