$left
$middle

Trevnaden

Trevnaden ligger centralt i Malmö, med närhet till Södervärn. Verksamheten är fördelad på fem plan (första plan är en halvtrappa upp) där varje våning har en gemensam balkong.

Boendet har även en stor, parkliknande trädgård med promenadslinga, blommor och planteringar, bärbuskar och grillplats. Här finns även ett utegym samt ett hönshus där vi har egna fluffiga höns.

På bottenplan finns en avdelning för äldre som har en demenssjukdom med utökat omvårdnadsbehov. Avdelningen ligger i direkt anslutning till trädgården.

Trevnaden är ett ”stjärnmärkt” boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Sofielund
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 5481-5745 kr/månad*
  • 46 st lägenheter
  • 30-33 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Trevnaden vård- och omsorgboende

Adress: Lönngatan 28, 214 49 Malmö

Telefon, sektionschef: 040-34 59 89 eller 040-34 50 92

Service och sociala aktiviteter

Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Vi arrangerar ett varierande utbud av aktiviteter för de boende. Det kan exempelvis vara promenader, musik, utflykter, studiecirklar, pyssel, spel och gymnastik.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv