$left
$middle

Rosenholm

Rosenholms boende har tre våningsplan, med inglasade loftgångar på varje våning och en härlig trädgård som bjuder in till promenader.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hindby
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 eller 2 rum
  • 7797-9645 kr/månad*
  • 21 st lägenheter
  • 43-61 kvm
  • Gemensamt kök

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv