$left
$middle

Sjöstaden

Sjöstaden är ett nybyggt boende i nya kvarter i Limhamn, ett stenkast från havet.

Fastigheten är speciellt anpassad för att fungera väl som boende för äldre. När huset ritades lades stort fokus på att både ha möjlighet till enskildhet och samhörighet utifrån individuella önskemål. Sjöstaden har de senaste kraven på tillgänglighet och modern boendemiljö.

Boendet har fyra våningsplan med både lägenheter (inklusive markplan) och öppna sällskapsytor. På våning 1-3 finns gemensam balkong. De gemensamma köken på varje våningsplan är öppna för att man ska kunna känna doften av vad som lagas och känna sig delaktig.

Huset har även en egen trädgård som erbjuder både sol och skugga. Här finns möjlighet till grupp­aktiviteter och grillkvällar. Trädgården är tänkt som en naturlig del för boende och medarbetare att vistas i. Därför kommer uteplatsen att utvecklas med växtlighet samt anpassas utifrån de boendes önskemål, till exempel fler odlingslådor och annan grönska.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Limhamn
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 7665 kr/månad*
  • 74 st lägenheter
  • 31 kvm
  • Utan kokmöjligheter

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Sjöstaden vård- och omsorgboende

Adress: Formgatan 15, 216 45 Limhamn

Telefon, sektionschef: 0738–62 78 26 eller 0738–62 78 25

Service och sociala aktiviteter

Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv