$left
$middle

Hyllie Park

Boendet är beläget i ett naturskönt parkområde som inbjuder till promenader och utevistelse. Alla lägenheter är i markplan och har sin egen uteplats.

Vi arbetar hälsofrämjande med alla aspekter av hälsa – även den existentiella - så att den enskildes tro och tradition får fortsätta vara en naturlig del av livet. Hyllie Park Äldreboende drivs av Hyllie Park kyrkans verksamhetsbolag, Hyllie Park Diakoni AB.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hyllie
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 6155 kr/månad*
  • 34 st lägenheter
  • 31-32 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Hyllie Park vård- och omsorgboende

Adress: Elinelundsvägen 53A, 216 23 Malmö

Telefon, sektionschef: 040-37 59 26

Service och sociala aktiviteter

Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Varje vardag erbjuds en eller flera gemensamma aktiviteter i grupp, och vi tar vara på alla anledningar att ordna fest. Utifrån den enskildes önskemål planeras även, tillsammans med kontaktpersonen, aktiviteter individuellt och i mindre grupper. Vi samverkar på olika sätt med övriga verksamheter på Hyllie Park-området, för värdefulla möten mellan generationer och kulturer.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv