$left
$middle

Hyllie Park

Boendet är beläget i ett naturskönt parkområde som inbjuder till promenader och utevistelse. Alla lägenheter är i markplan och har sin egen uteplats.

Vi arbetar hälsofrämjande med alla aspekter av hälsa – även den existentiella - så att den enskildes tro och tradition får fortsätta vara en naturlig del av livet. Hyllie Park Äldreboende drivs av Hyllie Park kyrkans verksamhetsbolag, Hyllie Park Diakoni AB. Mer information hittar du på boendets hemsida.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hyllie
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 6155 kr/månad*
  • 34 st lägenheter
  • 31-32 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv