$left
$middle

Visheten

Visheten är beläget vid Nobeltorget. Boendet har fyra vån­ingar (inklusive markplan) med trevliga gemensamma balkonger och en härlig uteplats med söderläge.

Runt boendet finns en parkliknande trädgård som inbjuder till utevistelse. I trädgården kan man ta en promenad, sitta i Herrgårdsgungan eller pyssla med våra odlingslådor.

  • Vård- och omsorgsboende
  • För dig med demenssjukdom
  • Sorgenfri
  • 1 rum
  • 5408-5917 kr/månad*
  • 46 st lägenheter
  • 30-35 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv