$left
$middle

Danska vägen 16A

Danska vägen 16A är beläget i ett lugnt villaområde i Håkanstorp. Lägenheterna är rymliga, ligger i markplan och samtliga har egen uteplats.

Boendet har även en gemensam solig uteplats som de boende gärna nyttjar redan tidigt på våren och långt in på hösten.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Håkanstorp
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 eller 2 rum
  • 8894-10611 kr/månad*
  • 16 st lägenheter
  • 49 kvm
  • Kök

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv