$left
$middle

Södergården

Södergården är beläget i ett villaområde och har en egen gemensam trädgård.

Boendet har två våningar och är uppdelat i tre mindre avdelningar med vardera åtta lägenheter. Varje avdelning har öppen planlösning och några av lägenheterna har egen uteplats.

Södergården är ett ”stjärnmärkt” boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Mer information om Stjärnmärkt-modellen finns här.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Heleneholm
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 5715-6508 kr/månad*
  • 24 st lägenheter
  • 29-45 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv