$left
$middle

Solliden

Solliden är naturskönt beläget i Arlövsgården som omgärdas av parkmiljö och hästhagar.

Vi har vackra trädgårdar som inbjuder till utevistelse när vädret så tillåter och vandringsstråken, uteplatserna och de inglasade balkongerna gör att de boende kan njuta av naturen varje dag.

Boendet drivs av Norlandia Care AB. Mer information hittar du på boendets hemsida.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Arlöv
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 5100-6780 kr/månad*
  • 68 st lägenheter
  • 18-32 kvm
  • Med eller utan trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv