$left
$middle

Västergård

Västergård ligger beläget i centrala Malmö med närhet till Gustav Adolfs torg och Kungsparken. Boendet har fyra våningsplan (ej markplan), med gemensam balkong på våning 1.

Merparten av lägenheterna är enrumslägenheter, men det finns även ett antal med två rum.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Gamla Väster
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 7496-10088 kr/månad*
  • 41 st lägenheter
  • 43-70 kvm
  • Kök eller trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv