$left
$middle

Lotsgården

Lotsgården ligger på Ön i Limhamn. Vi har en fin utemiljö med innergård och närhet till den asfalterade strandpromenaden.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Limhamn
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 5235-6840 kr/månad*
  • 30 st lägenheter
  • 31-47 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv