$left
$middle

Fosieborg

Fosieborg ligger i anslutning till trevlig grönskande utemiljö, som är gammal och skyddad från att kunna skövlas. Boendets lägenheter är fördelade på sex avdelningar, varav fyra är demensavdelningar.

Vi har en gemensam trädgård och varje avdelning på markplan har två egna uteplatser. Avdelningarna på andra plan har två egna balkonger.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Lindeborg
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 6179 kr/månad*
  • 47 st lägenheter
  • 21,6 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Fosieborg vård- och omsorgboende

Adress: Lindeborgsgatan 361, 215 81 Malmö

Telefon, sektionschef: 040-34 61 92 eller 040-34 52 08, mobil: 0734-65 16 67

Hus A plan 1, somatisk avdelning: 040-34 73 80

Hus A plan 2, demensavdelning: 040-34 73 81

Hus B plan 1, demensavdelning: 040-34 73 82

Hus B plan 2, demensavdelning: 040-34 73 83

Hus C plan 1, somatisk avdelning: 040-34 73 84

Hus C, plan 2, demensavdelning: 040-34 73 85

Sjuksköterskeexpedition: 040-34 59 82

Sjuksköterska: 0702-08 35 23

Sjuksköterska: 0702-28 78 48

Service och sociala aktiviteter

Fosieborg ligger centralt på Lindeborg med gångavstånd till Lindeborg centrum där det bland annat finns en affär, ett apotek och en restaurang. Buss stannar på hållplats Lindeborg, bara några hundra meter från boendet. Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Vi har gemensamma aktiviteter i form av exempelvis sittgympa, bingo, balansträning och musikunderhållning. Utifrån den boendes önskemål planeras även individuella aktiviteter in tillsammans med dennes kontaktman.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv