$left
$middle

Fosieborg

Fosieborg ligger i anslutning till trevlig grönskande utemiljö, som är gammal och skyddad från att kunna skövlas. Boendets lägenheter är fördelade på sex avdelningar, varav fyra är demensavdelningar. 

Vi har en gemensam trädgård och varje avdelning på markplan har två egna uteplatser. Avdelningarna på andra plan har två egna balkonger.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Lindeborg
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 6179 kr/månad*
  • 47 st lägenheter
  • 40 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv