$left
$middle

Danska vägen 16C

Danska vägen 16C är beläget i ett lugnt villaområde i Håkanstorp. Fyra av fem avdelningar ligger i markplan.

Inuti boendet finns en vinterträdgård med möjlighet till avkoppling och aktiviteter, med stort ljusinsläpp och högt i tak. Bakom boendet ligger en liten park med gångstigar och damm.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Håkanstorp
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 6148-6915 kr/månad*
  • 44 st lägenheter
  • 31-38 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv