$left
$middle

Rönnbäret

Rönnbäret ligger i centrala Malmö, nära Mobilia köpcentrum. Rönnbäret är det första äldreboendet i Malmö stad som blivit HBTQ-certifierat.

Detta betyder inte att det är ett utpräglat HBTQ-boende utan att man arbetar aktivt för att bibehålla en könsneutral och inkluderande boende- och arbetsmiljö samt motverka normativt tänkande. För oss är det viktigt att alla som vistas under vårt tak ska känna sig välkomna och trygga oavsett etnicitet, religion, könstillhörighet och sexuell läggning. Läs mer om Malmö stads arbete med hbtqia-frågor.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Södervärn
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 5787 kr/månad*
  • 48 st lägenheter
  • 30 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv