$left
$middle

Päronskogen

Päronskogen ligger på en lugn återvändsgata, omgivet av låg bebyggelse och grönområden. Boendet har två våningsplan och hälften av lägenheterna ligger på markplan.

Till boendet hör även en stor lummig trädgård med sittgrupper som nyttjas ofta.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Södertorp
  • För dig med demenssjukdom
  • För dig med fysiska vårdbehov
  • 1 rum
  • 5783-6201 kr/månad*
  • 38 st lägenheter
  • 30-33 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Päronskogen vård- och omsorgboende

Adress: Andersgatan 14, 215 67 Malmö

Telefon, sektionschef: 040-34 00 37, mobil: 0733-64 83 54

Service och sociala aktiviteter

Mobilia köpcentrum finns en kort promenad bort. Frisör och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

På Päronskogen har vi planerade aktiviteter i form av exempelvis gymnastik, bingo och bio-kvällar, bokcirklar och allsång. Utifrån den boendes önskemål planeras även individuella aktiviteter in tillsammans med dennes kontaktman.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv