$left
$middle

Lindeborgs gård

Lindeborgs gård är det lilla boendet med det stora hjärtat. Boendet ligger i parkmiljö, består av två våningar (inklusive markplan) och har två gemensamma uteplatser i nära anslutning till parken.

Lindeborgs gård är ett ”stjärnmärkt” boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

  • Vård- och omsorgsboende
  • Lindeborg
  • För dig med demenssjukdom
  • 1 rum
  • 5568-5637 kr/månad*
  • 35 st lägenheter
  • 33 kvm
  • Trinett

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.

Kontakt

Lindeborgs gård vård- och omsorgboende

Adress: Lindeborgsgatan 44, 215 81 Malmö

Telefon, sektionschef: 040-34 43 00 eller 040-34 75 71

Service och sociala aktiviteter

All mat som serveras lagas på boendet.

Busshållplats, parker, affärscentrum och kyrka finns inom promenadavstånd från boendet. Frisör, tandvård och fotvård kan beställas till boendet. Dessa tjänster betalar du själv för vid besöket.

Vi arrangerar gemensamma aktiviteter som allsång, bakning, utflykter samt sport- och spelkvällar. Vi har återkommande musikarrangemang, sittgymnastik och rörelseträning. Promenader och uteverksamhet utför vi ofta dagligen i vår fina park. Utifrån den boendes önskemål planeras även individuella aktiviteter in tillsammans med dennes kontaktman.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om vård- och omsorgsboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv