$left
$middle

Kontakta biståndshandläggare – för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan först och främst ringa biståndshandläggare om du har allmänna frågor om stöd och insatser. Du kan också ringa din biståndshandläggare om du redan har en insats.

Alla biståndshandläggare har telefontid vardagar
klockan 08.45–09.45.

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken insats det gäller.

För LSS-insatser (sektionerna LSS vuxen, assistans vuxen samt barn) ska du gå efter vilken dag i månaden du är född.

För andra insatser kontaktar du valfri biståndshandläggare i sektion socialpsykiatri.

I listorna nedan ser du vilket nummer du ska ringa för att komma till rätt handläggare.

Sektion barn

Har hand om samtliga insatser för barn 0 till 18 år med funktionsnedsättningar.

Sektion LSS vuxen

Har hand om insatserna ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, LSS-boende, daglig verksamhet och hemtjänst för vuxna över 18 år.

Sektion assistans vuxen

Har hand om insatsen personlig assistans för vuxna över 18 år.

Sektion socialpsykiatri

Har hand om insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis boendestöd och hemtjänst för vuxna över 18 år.

Mottaget LSS och socialpsykiatri

Hit kan du ringa om du har:

  • allmänna frågor om stödinsatser eller
  • om du har en oro som rör personer med stödinsatser du vill framföra till myndigheten inom LSS och socialpsykiatri.

Telefon: 040–34 51 63.

Telefontider:

  • måndag klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
  • tisdag klockan 09.00-11.00
  • onsdag klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
  • torsdag klockan 09.00-11.00 och 13.00-14.00
  • fredag klockan 09.00-11.00.

Vi har stängt helger, aftnar och röda dagar.

För privata vårdgivare

Om du som privat vårdgivare (assistansbolag eller person som själv anställt en personlig assistent) har behövt ta in en ersättare på grund av att ordinarie personliga assistent har gjort en sjukanmälan ska du ansöka om ersättning för den extra kostnad som uppkommit.

Har du som privat vårdgivare frågor om sjuklön? Ring 040-34 43 14, vardagar klockan 08.45-09.45.

sv