$left
$middle

Kontakta biståndshandläggare – för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan först och främst ringa biståndshandläggare om du har allmänna frågor om stöd och insatser. Du kan också ringa din biståndshandläggare om du redan har en insats.

Kontakta biståndshandläggare

Alla biståndshandläggare har telefontid vardagar klockan 08.45–09.45.

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken insats det gäller.

  • För LSS-insatser (LSS-team och assistansteam) ska du gå efter vilken dag i månaden du är född.
  • För andra insatser kontaktar du valfri biståndshandläggare i socialpsykiatriteamet.

I listorna nedan ser du vilket nummer du ska ringa för att komma till rätt handläggare.

LSS-team

Har hand om insatserna ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, LSS-boende, daglig verksamhet och hemtjänst.

Assistansteam

Har hand om insatsen personlig assistans.

Socialpsykiatriteam

Har hand om insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis boendestöd och hemtjänst.

Övriga frågor

Telefon: 040–34 51 63 eller 0734-07 47 46

Telefontider: Måndagar–fredagar, vanlig kontorstid.

E-post till funktionsstödsförvaltningen: fsf@malmo.se. 

Tänk på:

att inte mejla dina privata uppgifter som personnummer eller diagnoser. Om du inte kan tala med en biståndshandläggare, berätta att du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så får du återkoppling genom mejl eller post.

sv