$left
$middle

Trygghetslarm

Om du har ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp vid behov. Via en knapptryckning på den bärbara larmklockan får du kontakt med Malmö stads larmcentral, dygnet runt. Larmoperatören förmedlar sedan ditt behov av hjälp till berörd hemtjänstpersonal.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

När ska du använda ditt trygghetslarm?

Larmet är till för dig som råkat ut för en situation som du inte klarar själv och där du behöver hjälp av hemtjänst, till exempel om du har fallit, behöver toaletthjälp, eller blivit akut sämre i din sjukdom. Tänk på att trygghetslarmet inte ersätter larmnummer 112.

För övriga ärenden ber vi dig kontakta din hemtjänst direkt på deras telefon. Detta gäller bland annat vid inköp, städning eller andra meddelanden till hemtjänst som inte är brådskande.

Trygghetslarmets utrustning

  • Trygghetslarmet består av larmklocka och basenhet.
  • Bär larmklockan runt handleden eller runt halsen.
  • Du kan duscha och bada med larmklockan på.
  • Ditt larm fungerar endast i bostaden.
  • Du bör provlarma minst en gång per månad.
  • Vid ett strömavbrott drivs enheten med ett inbyggt batteri.

Tillbehör till trygghetslarmet

Till trygghetslarmet kan olika tillbehör med olika funktioner kopplas, till exempel medicindoserare, rökvarnare och dörrlarm.

Felanmälan och teknisk support

Malmö stads larmcentral utför installation, underhåll och service av trygghetslarm och dess tillbehör.

Kontakta Malmö stads larmcentral för felanmälan eller support på telefonnummer 040-34 50 80.

Nycklar och lås

Din biståndshandläggare berättar hur många nycklar du ska lämna till hemtjänst. Om du byter nycklar eller lås ska hemtjänstpersonalen kontaktas. 

Hemtjänstpersonalen kan vid tillfällen, då oroliga närstående inte får kontakt med sin anhörig, bli ombedd att göra ett hembesök och använder då nycklarna till din bostad. Om du motsäger dig detta, kontakta din biståndshandläggare som vidarebefordrar denna information.

Återlämning av larmet

Efter avbeställning lämnas trygghetslarmet till hemtjänstpersonalen inom 14 dagar. Kontakta din hemtjänstgrupp eller lämna det i hemtjänstens grupplokal enligt överenskommelse med hemtjänsten.

Om utrustning har gått förlorad eller förstörts genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Byte av kontaktuppgifter

Om anhöriga som du har uppgett ändrar telefonnummer är det viktigt att du lämnar uppgifterna till hemtjänstpersonalen och din biståndshandläggare.

Överklaga beslut om trygghetslarm

Har du fått avslag på din ansökan om trygghetslarm och vill överklaga beslutet?

Synpunkter och klagomål

Om du vill uppmärksamma brister i din eller din närståendes vård och omsorg så vänder du dig i första hand till den specifika verksamheten. De har bäst möjligheter att förstå händelsen, svara på frågor och möta dina behov. Du kan också lämna dina synpunkter via e-tjänst.

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv