$left
$middle

Tillsyn med trygghetskamera – en tjänst för dig som vill sova ostört och tryggt

Tillsyn med trygghetskamera är en tjänst för dig som har vårdinsatser från Malmö stad i det egna hemmet och behöver tillsyn på natten. Tillsynen sker på distans med hjälp av kamera istället för besök av hemtjänstpersonal och är till för att öka din ro och förbättra din sömn.

Vem är tjänsten till för?

Trygghetskamera är ett alternativ för dig som behöver tillsyn på natten. Med trygghetskamera slipper du risken att bli orolig eller väckt av hemtjänstpersonal som kommer in till dig när du sover. Samtidigt kan du känna dig trygg med att någon tittar till dig.

Tillsyn med trygghetskamera är biståndsbaserat vilket innebär att du måste ansöka och bli beviljad tjänsten. Ansök nedan eller genom att kontakta din biståndshandläggare.

För tekniska frågor om tillsyn med trygghetskamera

Kontakta Malmö stads Larmcentral

Telefon: 040-34 50 80
E-post: kundtjanst.larmcentralen@malmo.se
Adress: Krossverksgatan 5, 216 16 Malmö

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

Hur går det till?

En larmoperatör utför tillsynen för att se så att du ligger i din säng och att allt verkar bra. Malmö stads larmoperatörer har en särskild utbildning och tystnadsplikt. Befinner du dig inte i din säng kommer hemtjänstpersonal hem till dig.

Kameran är bara påslagen de tider som du kommit överens om med din biståndshandläggare eller kontaktman i hemtjänsten. Övrig tid är den avstängd. Larmoperatörerna har en särskild utbildning och tystnadsplikt. Varje tillsyn dokumenteras, men kameran kan inte spara bilder, filmer eller ljud. Den fungerar enbart som ett ”digitalt fönster” den tid då kameran är påslagen.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om tillsyn med trygghetskamera och vill överklaga beslutet?

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Kontakta oss

sv