$left
$middle

Parkering för rörelsehindrade

Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till olika destinationer på egen hand.

Du kan ansöka om parkeringstillståndet antingen som förare eller passagerare, men inte både och. Du ska söka som förare om du själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Om tillståndet används av en annan person än tillståndshavaren kan det återkallas av kommunen.

Om du är folkbokförd i Malmö kommun och behöver parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du skicka in en ansökan. Till ansökan ska du också bifoga:

  • läkarintyg
  • ett välliknande foto i passfotoformat
  • namnteckning.

Du ska lämna in ett nytt läkarintyg med 2–3 års mellanrum och i vissa fall varje år.

Avgifter för parkering

Den 3 juni 2019 antog kommunen nya regler för parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. De nya reglerna innebär att avgift tas ut enligt ordinarie taxa och kommer successivt införas med start under hösten 2019.

Avgiftsbefrielse som förare

För alla personer med giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade avseende förare finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Att ansöka om avgiftsbefrielse kostar 250 kr.

Om det finns giltiga skäl beviljas du som ansöker avgiftsfri parkering under en begränsad period. Efter perioden går det bra att ansöka på nytt.

Parkeringsregler för rörelsehindrade med tillstånd

Parkeringstillståndet är giltigt på allmän plats i hela Sverige.

Tänk på att detta inte gäller för parkeringsplatser på privat mark om inte markägaren medger det. Av aktuell skyltning på parkeringen framgår i så fall vilket parkeringsbolag som övervakar platsen.

Tillståndet ska – när det används – placeras i original i fordonets vindruta så att tillståndets framsida är väl synlig och läsbar utifrån.

Karta över alla parkeringsplatser för rörelsehindrade

Klicka på länken nedan för att se alla parkeringsplatser för rörelsehindrade som finns tillgängliga inom Malmö stad.

Kontakta oss

sv