$left
$middle

Miljöparkering

Miljöparkering är ett parkeringsförbud som gäller under några timmar en gång i månaden. Parkeringsförbudet används för att kunna komma åt att städa Malmös gator så effektivt som möjligt, men även för att kunna utföra andra arbeten under tiden då förbudet gäller.

Under tiden som miljöparkering gäller utförs exempelvis lagning av asfalt och snö- och halkbekämpning. Vilka tider som gäller för miljöparkering framgår av vägmärkena på de aktuella gatorna eller parkeringsplatserna. Klicka på kartan nedan för att se miljöparkeringsområden samt tiderna när parkeringsförbudet gäller för varje område.

Karta med miljöparkeringsområden

Kartan innehåller miljöparkeringsområden samt tiderna när parkeringsförbudet gäller för varje område.

Kartan kan innehålla felaktigheter och påverkas av tillfälliga regleringar. Titta alltid på det aktuella vägmärket.

Regler för miljöparkering

Det är alltid förbjudet att parkera under hela den tiden som vägmärket för miljöparkering visar, även om parkeringsplatsen till synes är ledig. På vägmärket ser du klockslag och vilka dagar parkeringsförbudet gäller. Tiderna för miljöparkering är valda för att passa våra städrutiner men för att orsaka så lite störningar som möjligt försöker vi städa bostadsgator under dagtid och affärsgator under kvällstid.

Miljöparkering gäller även helger och röda dagar på platser där det aktuella vägmärket är uppsatt.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv