$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Råttor trivs där det finns matrester

Råttor, med sin snabba förökning och förmåga att anpassa sig till urbana miljöer, är en utmaning för såväl Malmö stad som Malmöbor. Men vad gör staden för att bekämpa råttor och vad kan var och en av oss kan göra för att förebygga dessa skadedjur?

Målarbok ska väcka barns tankar om stadsutveckling i Malmö

Vad vill du skapa i Malmö? Så lyder frågan i målarboken som Malmö in the making tagit fram för att väcka barns och ungas tankar om stadsutveckling. Med hjälp av bibliotek, förskolor, museum, fritidsgårdar och allaktivitetshus hoppas vi att målarboken ska nå så många unga Malmöbor som möjligt.

sv