$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Utlysning: Vill du vara med och skapa Malmö?

Nästa år är Köpenhamn utsedd till World Capital of Architecture av UNESCO, vilket firas med ett arkitekturår under namnet Copenhagen in Common . Malmö stad, med satsningen Malmö in the making , kommer att samarbeta med Köpenhamn och sätta arkitektur, design, kultur och konst i fokus. Som en del av Malmö in the making genomför ArkDes och Malmö stad, med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, en utlysning för att hitta de bästa teamen som kan visa vad som händer när lokala resurser, material och kunskap tas tillvara, får gro och växa.

SMHI: Risk för snöfall och halka

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i södra Skåne med start lördag 19 november fram till måndag kväll. Snöfallet kan tidvis vara kraftigt. Även Trafikverket varnar för risk för halka.

Fler trygga utomhus på kvällen – men fler blir bedragna

När polisens trygghetsmätning för 2022 sammanställts visar den att färre Malmöbor är otrygga utomhus på kvällen och att färre uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Samtidigt ökar bedrägerierna och många upplever fortfarande problem kring öppen droghandel.

sv