$left
$middle

Så växer Malmö.

Över hela vår stad pågår kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor. Ibland blir det stökigt. Men där det står en byggkran eller finns en grop – där finns det också en plan. Tillsammans skapar vi ett hållbart Malmö på lika villkor för alla. En tät, grön och levande stad, där alla trivs och mår bra.

Malmö, det börjar här.

Nyheter om stadsutveckling

Malmö enda svenska stad på internationell klimattopplista

Malmö är den enda svenska staden på listan över städer i världen som rankas som ledande i klimatarbetet. Det visar en färsk sammanställning från den internationellt erkända ideella organisationen CDP (Carbon Disclosure Project) som för femte gången utser sin så kallade A-lista.

Konst och visioner av unga vill inspirera till engagemang för framtiden

2050 är Malmö fritt från våld. Då är alla i staden med och fattar beslut och alla barn känner framtidstro. Kultur är en självklar del av staden och Malmö är klimatpositivt. Så sammanfattas framtiden av de unga som skapat utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som pågår under vintern och vill inspirera till engagemang och framtidstro.

Kontaktinformation och länkar

sv