$left
$middle

Regler för gatumusik

För att gatumusik ska upplevas positivt i staden och för att det inte ska bli störande för butiker och andra som är permanent på platsen, har Malmö stad infört ett par regler kring gatumusik.

Gatumusik är tillåten att spelas mellan klockan 10.00 och 19.00 på följande platser:

  • inom Gamla staden och på Davidshallsbron
  • Södra Förstadsgatan mellan Davidshallsbron och Friisgatan
  • kring Triangeln.

Gatumusiker får endast spela på en och samma plats och under två timmar per dag. Efter två timmar måste musikerna flytta utom hörhåll från den tidigare platsen. Det är inte tillåtet att använda högtalare inom dessa områden.

Om du har polistillstånd

Om du som gatumusiker har ett tillstånd från polismyndigheten gäller villkoren i tillståndet (i stället för villkoren här på sidan).

Kontakta oss

sv