Grilla på offentlig plats

Klockan 09.00–17.00 får du endast grilla på kommunens anordnade grillplatser, direkt på grillen eller på en medhavd grill. Detta gäller på Ribersborgsstranden, på Sibbarpsstranden och på Klagshamns badplats. Övriga tider får du grilla på medhavd grill utan begränsning av område. 

Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken i tätbebyggt (planlagt) område. Du får dock göra upp eld på den mark som är allemansrättslig och om du vet hur man gör. Du har rätt att ta torrt ris och grenar att elda med men inte från växande träd eller buskar.

Eldningsförbud måste alltid respekteras. Om eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen.

Grilla på stränder

Grillning på Ribersborgsstranden, i Sibbarps badpark och på Klagshamns badplats är tillåtet mellan klockan 09.00–17.00 inom de grillplatser som anordnats av Malmö stad. Grillplatserna är markerade områden avsedda för grillning på fast arrangerad grill eller på medhavd grill.

Efter klockan 17.00 och innan klockan 09.00 får du grilla på medhavd grill på stränderna utan begränsning av område.

Du får aldrig grilla direkt på marken på stränderna.

Tänk på att

  • aldrig lämna en tänd grill eller eld utan bevakning
  • ha en hink med vatten så att du kan släcka
  • dränka engångsgrillen i mycket vatten
  • känna efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den
  • den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten