$left
$middle

Grilla på offentlig plats

Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken i ett tätbebyggt område. I övrigt får du grilla utan begränsning av plats eller tid på dygnet – förutom på stränderna där det råder särskilda regler.

Alla fasta grillplatser i Malmö

Grilla på badstränder – särskilda regler

På tre av Malmös stränder råder särskilda regler för grillning:

  • Ribersborgsstranden
  • Sibbarps badpark
  • Klagshamns badplats

Grilla aldrig direkt på marken

Du får aldrig grilla direkt på marken på stränderna.

Mellan klockan 09.00–17.00

På stränderna är det endast tillåtet att grilla på fasta grillplatser mellan klockan 09.00 och 17.00. Grilla endast på de särskilda grillplatserna som Malmö stad har inrättat. Dessa platser är markerade och är avsedda för att använda antingen stadens fasta grillar eller din egen medhavda grill.

Andra tider

Efter klockan 17.00 och innan klockan 09.00 är det tillåtet att grilla på stränderna med en egen medhavd grill.

Grilla vid eldningsförbud

När det är väldigt torrt i naturen kan Malmö stad och Räddningstjänsten Syd utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud måste alltid respekteras.

Det finns två nivåer: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Eldningsförbud

Om eldningsförbud råder får du inte grilla direkt på marken eller med engångsgrillar. Använd Malmö stads fasta grillplatser med de befintliga grillarna eller ta med din egen grill med ben eller stativ.

Du får använda en trädgårdsgrill på din tomt trots ett eldningsförbud, men du bör vara väldigt försiktig och se till att undvika antändning och brandspridning.

Skärpt eldningsförbud

Vid ett skärpt eldningsförbud är det inte tillåtet att grilla i naturen, inte ens på fasta grillplatser eller medhavda grillar med ben eller stativ.

Tänk på säkerheten när du grillar

  • Lämna aldrig en tänd grill eller eld obevakad.
  • Se till att ha en hink med vatten tillgänglig för att släcka.
  • Dränk engångsgrillen ordentligt i vatten.
  • Kontrollera att kol och aska är helt kalla innan du slänger dem.
  • Den person som tänder elden eller grillen ansvarar för säkerheten.

Lokal ordningsstadga för Malmö kommun

En lokal ordningsstadga är en uppsättning regler som en kommun eller lokal myndighet inför för att hålla ordning och säkerhet inom sitt område. I ordningsstadgan regleras hur du får grilla på en offentlig plats i Malmö.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv