$left
$middle

Grilla på offentlig plats

Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken i ett tätbebyggt område. I övrigt får du grilla utan begränsning av plats eller tid på dygnet – förutom på stränderna där det råder särskilda regler.

Alla grillplatser i Malmö

Grilla på badstränder – särskilda regler

På tre av Malmös stränder råder särskilda regler för grillning:

  • Ribersborgsstranden
  • Sibbarps badpark
  • Klagshamns badplats

Grilla aldrig direkt på marken

Du får aldrig grilla direkt på marken på stränderna.

Mellan klockan 09.00–17.00

På stränderna är det mellan klockan 09.00–17.00 endast tillåtet att grilla inom de grillplatser som anordnats av Malmö stad. Grillplatserna är markerade områden avsedda för grillning på fast arrangerad grill eller på medhavd grill.

Andra tider

Efter klockan 17.00 och innan klockan 09.00 får du grilla på medhavd grill på stränderna utan begränsning av område.

Grilla vid eldningsförbud

När det är väldigt torrt i naturen kan Malmö stad, Räddningstjänsten Syd och Länstyrelsen Skåne utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud måste alltid respekteras.

Det finns två nivåer av eldningsförbud:

Eldningsförbud

Om eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen.

Skärpt eldningsförbud

Vid ett skärpt eldningsförbud är det inte tillåtet att grilla, inte ens på iordningsställda grillplatser.

Tänk på att

  • aldrig lämna en tänd grill eller eld utan bevakning
  • ha en hink med vatten så att du kan släcka
  • dränka engångsgrillen i mycket vatten
  • känna efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den
  • den som tänder elden eller grillen har ansvaret för säkerheten.
sv