$left
$middle

Fyrverkerier

Fyrverkerier får inte användas på en offentlig plats utan tillstånd från polisen – med undantag för nyårsafton klockan 18.00-02.00. Det står i Malmös lokala ordningsstadga.

Fyverkerier bara tillåtet under nyår

Det är inte tillåtet att skjuta raketer och andra fyrverkeripjäser på offentlig plats annat än på nyårsafton från klockan 18.00 till nyårsdagen klockan 02.00 i Malmö.

Polistillstånd krävs för att skjuta fyrverkeri under andra tider

Om du vill skjuta raketer på offentlig plats vid någon annan tidpunkt än på nyårsafton från klockan 18.00 till nyårsdagen klockan 02.00 måste du ha polisens tillstånd.

Platser med totalförbjud mot fyverkerier

Du får aldrig lov att skjuta raketer på kyrkogårdar, begravningsplatser, inom sjukhusområdet för Skånes universitetssjukhus i Malmö eller på offentlig plats inomhus – inte ens på nyårsafton.

Smällare är helt förbjudet

Smällare är förbjudna överallt i hela Sverige.

Du måste vara över 18 för att köpa och hantera fyverkerier

Tänk på att du måste vara minst 18 år för att köpa raketer och andra pyrotekniska varor. Det kan betraktas som langning att ge raketer till personer under 18 år eller låta dem hantera dem.

Det innebär att du måste vara minst 18 år för att få använda dem. Polisen har ansvar för övervakningen och kan ingripa om förbudet inte följs.

Det krävs tillstånd och utbildning för att skjuta upp raketer med styrpinne

Sedan 1 juni 2019 krävs det tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen och genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare för att få skjuta raketer med styrpinne.

Miljöpåverkan av fyrverkeri

Fyrverkerier innehåller en blandning av väldigt många olika ämnen. Kring nyår sprids därför många kemikalier i luften.

När Malmö stad skjuter upp raketer vid nyår använder sig staden av upphandlade leverantörer av fyrverkeripjäser som arbetar efter en hållbarhetspolicy där det är högt ställda miljökrav på fyrverkerierna.

Lokal ordningsstadga för Malmö kommun

En lokal ordningsstadga är en uppsättning regler som en kommun eller lokal myndighet inför för att hålla ordning och säkerhet inom sitt område. I ordningsstadgan regleras hur fyrverkerier får används i Malmö.

Kontakta oss

sv