Hundrastning

Som hundägare är du skyldig att följa bestämmelserna som finns i Malmös hundstadga. I stadgan kan du läsa om vilka platser hundar inte får vistas på samt vilka områden som har upptagnings- och koppeltvång.

Hundar ska under perioden 15 mars–15 september hållas kopplade inom allmänna parker, rekreationsområden och planteringar samt på campingplatser. Övrig tid ska hunden hållas under uppsikt. Bestämmelserna gäller enligt Malmös hundstadga.

Hundar får inte medföras eller vistas på följande
platser:

 1. Allmän lekplats inklusive gräsmatta, som får användas för lek. Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- eller cykelväg.
 2. Lekområde vid plaskdamm.
 3. Gräsmattor som i särskilt stor omfattning nyttjas av allmänheten för lek, motion och rekreation.
 4. Malmö stads idrottsplatser.
 5. Allmänna badstränder under sommarsäsongen 15 mars–15 september samt de inhägnade områdena för Malmö stads bassängbad.
 6. Allmän försäljningsplats, då handel pågår eller handelsvaror är uppställda.
 7. Limhamns kalkbrott

Koppeltvång

Koppeltvång råder året runt på offentlig plats inom följande områden:

 • Centrum och Södra innerstaden
 • begravningsplats och kyrkogård
 • skolgårdar
 • naturreservaten Bunkeflostrandängar, Klagshamnsudden och Foteviken
 • rekreationsområdena Husie mosse, Käglinge och Bulltofta (förutom inom anvisad hundrastplats)
 • på och i anslutning till motionsslingor och motionsspår samt Sibbarps och Ribersborgs gång- och cykelväg.

Hundrastplatser och hundrastgårdar

Den största hundrastplatsen ligger på norra delen av Ribersborgsstranden, där stadens enda hundbadplats också finns. Ribersborg har ytterligare en hundrastplats i sydvästra delen.

De övriga hundrastplatserna ligger vid Lernacken, på Almvik, Kastanjegården, Höja, Bulltofta rekreationsområde och Spillepengen.

De inhägnade hundrastgårdarna är totalt 58 stycken, och finns utspridda över hela Malmö.

Hundlatriner

Upptagningstvång råder på de flesta platser i Malmö. Därför finns det drygt 1 300 hundlatrinkärl i staden.

Hundlatrin ska slängas i dessa kärl och inte i de vanliga papperskorgarna. Kärlen är utplacerade på grönområden med tanken att det ska vara max 400 meter mellan varje kärl.

Kärlen rengörs i samband med varje tömning.