$left
$middle

Regler för EU-medborgare

I Malmö vistas utsatta EU-medborgare. De har kommit till Sverige med förhoppningen att tjäna pengar utifrån en ohållbar situation i sitt hemland. EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader. 

Varje EU-medborgare har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. För att få uppehållsrätt i ett annat medlemsland under längre tid än tre månader ska personen antingen vara:

  • anställd
  • egenföretagare
  • arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning
  • studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

Personen har också tillstånd att vistas i landet om hen har en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

Tiggeri

Tiggeri är inte förbjudet och man behöver inte heller söka tillstånd för det. De EU-medborgare som försörjer sig genom att be om pengar på gator och torg anses oftast inte ha verklig möjlighet att få ett arbete och i så fall sträcker sig deras rätt att uppehålla sig i Sverige till tre månader.

Betald hemresa

Alla EU-medborgare har rätt att söka nödbistånd. Efter en prövning kan man då få bistånd, till exempel för hjälp med hemresa. Alla får inte rätt till hemresa utan det är den enskilda individens behov som avgör. 

Kontakta oss

sv