Asfalt och annan beläggning

Varje år byter vi ut ungefär 1,7 procent av asfalten på Malmös gator, trottoarer och gångbanor. Här kan du se vilka gator som är aktuella och om det påverkar dig. Om du har synpunkter på hur vi sköter asfalten är du välkommen att kontakta oss.

Information om planerat arbete i ditt område

Om du ska få ny asfalt där du bor skickar vi ut informationsblad till dig om vad som gäller för framkomlighet och med tider för arbetet. Ibland behöver vi även din hjälp att klippa buskar och träd för att kunna utföra vårt arbete.

Planerade beläggningsarbeten

Tänk på att denna planering kan ändras om vi av någon orsak tvingas prioritera om.


Adress

Sträckning

Beräknad tidplan för arbete

Thottsgatan

Hela

vecka 9 - 21

Helmfeltsgatan

Thottsgatan - Carl Herslowsgatan

vecka 9 - 21

Erik Dahlbergsgatan

Thottsgatan - Carl Gustafsväg

vecka 9 - 21

Carl Herslowsgatan

Hela

vecka 9 - 21

Västra Bernadottesgatan

Strandgatan - Kalkbrottsgatan

vecka 9 - 21

Fosievägen

Eriksfälsgatan - Munkhättegatan

vecka 10 - 15

Bispgatan

Annetorpsvägen - Norra Hyllievägen

vecka 12 - 18

Bjurögatan

Flintrännegatan - Industrikajen

vecka 12 - 15

Kuttergränd/Skutgränd

Hela

vecka 14 - 16

Bergsgatan

Amiralsgatan - Spångatan

vecka 15 - 19

Kristinebergsstigen gång- cykelbana

Virkesvägen - Jägershill

vecka 16 - 20

Sveagatan

Strandgatan - Gamla gatan

vecka 17 - 20

Humanistgatan

Munkhättegatan - Vändzon

vecka 17 - 20

Hyllie kyrkoväg

Roddaregatan - Järavallsgatan

vecka 18 - 20

Villavägen

Birger Jarlsgatan - Strandgatan

vecka 18 - 23

Käglingevägen

Kantyxegatan - Ystadvägen (E65)

vecka 18 - 24

Stenåldersstigen

Käglingevägen - Stenyxegatan

vecka 19 - 23

Järavallsgatan

Hyllie kyrkoväg - Skånegatan

vecka 20 - 24

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.