$left
$middle

Asfalt och annan beläggning

Varje år byter vi ut ungefär 1,7 procent av asfalten på Malmös gator, trottoarer och gångbanor. Här kan du se vilka gator som är aktuella och om det påverkar dig. Om du har synpunkter på hur vi sköter asfalten är du välkommen att kontakta oss.

Information om planerat arbete i ditt område

Om du ska få ny asfalt där du bor skickar vi ut informationsblad till dig om vad som gäller för framkomlighet och med tider för arbetet. Ibland behöver vi även din hjälp att klippa buskar och träd för att kunna utföra vårt arbete.

Fasad kantsten vid in- och utfart i befintlig miljö

Planerade beläggningsarbeten

Tänk på att denna planering kan ändras om vi av någon orsak tvingas prioritera om.

Adress

Sträckning

Beräknad tidplan för arbete

Fjärilsgatan samt tvärgator del 2

Blåvinge, Hedspinnare, Björnspinnare, Bladspinnare, Ringspinnaregatan

vecka 32 - 43

Rosengårdsvägen gång- och cykelbana

Husievägen - Remontgatan

vecka 32 - 35

Sofielundsvägen

Nobelvägen - Varbergsplan

vecka 32 - 35

Roskildevägen

Själlandstorget - John Ericssons väg

vecka 32 - 37

Själlandstorget

Hela

vecka 32 - 36

John Ericssons väg gång- och cykelbana

Mariedalsvägen - Teatern/cykelstationen

vecka 34 - 38

Villavägen

Birger Jarlsgatan - Strandgatan

vecka 35 - 41

Stenålderstigen gång- och cykelbana

Käglingevägen - Stenyxegatan

vecka 35 - 41

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.