$left
$middle

Asfalt och annan beläggning

Varje år byter vi ut ungefär 1,7 procent av asfalten på Malmös gator, trottoarer och gångbanor. Här kan du se vilka gator som är aktuella och om det påverkar dig. Om du har synpunkter på hur vi sköter asfalten är du välkommen att kontakta oss.

Information om planerat arbete i ditt område

Om du ska få ny asfalt där du bor skickar vi ut informationsblad till dig om vad som gäller för framkomlighet och med tider för arbetet. Ibland behöver vi även din hjälp att klippa buskar och träd för att kunna utföra vårt arbete.

Fasad kantsten vid in- och utfart i befintlig miljö

Planerade beläggningsarbeten

Tänk på att denna planering kan ändras om vi av någon orsak tvingas prioritera om.

Adress

Sträckning

Beräknad tidplan för arbete

Gymnasistgatan

Hela

start vecka 12

Kroksbäcksstigen

Stadiongatan - Ärtholmsvägen

start vecka 12

Justinstigen


start vecka 13

Arkitektgatan

Pildammsvägen - Förskolegången

start vecka 14

Handelsgången

Hela

start vecka 14

Holmastigen

Södertorpstigen - Ärtholmsgången

start vecka 14

Byåkersvägen

Ombyggnad hållplatser

start vecka 15

Jägersrovägen

Agnesfridsvägen - Käglingevägen

start vecka 16

Stora Nygatan

Djäknegatan - Gustav Adolfs Torg

start vecka 16

Östra Förstadsgatan

Drottninggatan - Exercisgatan

start vecka 21

Videdalsvägen - Hohögsgatan

Videdalsvägen - v. Skrävlingevägen

start vecka 2

Hornsgatan

Nobelvägen - Lundavägen

start vecka 24

Lindeborg Trafikplats Inre Ringvägen

Hela Cirkulationen

start vecka 24

Bronsåldersgången

Spelmansstigen - Stenåldersgatan

start vecka 25

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.