$left
$middle

Fåglar i stadsmiljön

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms inte som skadliga olägenheter och är därför inte Malmö stads ansvar.

Malmö stads åtgärder för att begränsa antalet fåglar på offentlig plats idag är äggplockning och avskjutning. Åtgärderna riktar sig främst mot gäss i parker och på stränderna.

Fastighets- och gatukontoret håller också fritt från gåsspillning på följande platser:

  • Ribersborgsstranden
  • Kungsparken vid stora fontänen
  • Pildammsparken vid Galatheas hage.

Platserna städas en till två gånger i veckan vid fint väder.

Skadad fågel

Om du hittat en skadad fågel

Har du hittat en fågel som behöver hjälp eller har frågor om ämnet kan du kontakta Kenneth Bengtsson på Skånes Ornitologiska förening (SKOF) på telefon 0702-66 14 66.

Malmö stad har ett avtal för att skadade fåglar ska tas om hand. Avtalet gäller på offentliga platser i Malmö, till exempel gator, torg och parker, och är tecknat med Fågelskydd Spillepeng som drivs av Skånes Ornitologiska förening (SKOF) och Sysav.

Du kan ringa Fågelskydd Spillepeng även när fåglar till exempel fastnat någonstans eller kommit in i en lokal. Tänk på att en till synes övergiven fågelunge oftast inte behöver hjälp. Låt ungen vara så brukar fågelföräldrarna komma tillbaka.

Skyddsjakt på fåglar

Länsstyrelsen ansvarar för jakträtt, djurrätt och djurskyddslag. De kan dock inte ge tillstånd för skyddsjakt eller borivning vad gäller just fåglar.

Malmö stad anlitar skyddsjägare för jakt på stadsduvor och gäss på offentliga platser, det vill säga kommunal mark, mellan den 11 augusti och den 28 februari. Kommunen får endast bedriva skyddsjakt på offentliga platser och får alltså inte jaga fåglar på privat mark.

Skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning

Det är svårt att uppnå ett gott resultat genom att bara skjuta fåglar och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Genom att göra förebyggande åtgärder från fastighetsägarens sida kommer fåglarna efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar självmant att söka sig bort.

Fågelmatning

Det är inte tillåtet att kasta eller sprida ut fågelmat på ett sätt som kan skada människors hälsa och miljön. Till exempel kan maten locka till sig skadedjur, även om den är avsedd för småfåglar. Måsar, duvor och till och med råttor kan bli lockade av maten.

För att mata småfåglar kan du använda en fågelfröautomat eller hänga upp talgbollar i buskarna långt ifrån en fastighet.

Kontakta oss

sv