$left
$middle

Fåglar i stadsmiljön

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms inte som skadliga olägenheter och är därför inte kommunens ansvar.

Kommunens åtgärder för att begränsa antalet fåglar på offentlig plats idag är äggplockning och avskjutning. Åtgärderna riktar sig främst mot gäss i parker och på stränderna.

Fastighets- och gatukontoret håller också fritt från gåsspillning på följande platser:

  • Ribersborgsstranden
  • Kungsparken vid stora fontänen
  • Pildammsparken vid Galatheas hage.

Platserna städas en till två gånger i veckan vid fint väder.

Skadad fågel

Har du hittat en fågel som behöver hjälp eller har frågor om ämnet kan du kontakta Kenneth Bengtsson på Skånes Ornitologiska förening (SKOF) på telefon 0702-66 14 66.

Malmö stad har ett avtal för att skadade fåglar ska tas om hand. Avtalet gäller på offentliga platser i Malmö, till exempel gator, torg och parker, och är tecknat med Fågelskydd Spillepeng som drivs av Skånes Ornitologiska förening (SKOF) och Sysav.

Du kan ringa Fågelskydd Spillepeng även när fåglar till exempel fastnat någonstans eller kommit in i en lokal. Tänk på att en till synes övergiven fågelunge oftast inte behöver hjälp. Låt ungen vara så brukar fågelföräldrarna komma tillbaka.

sv